interaktívne mapy na mieru

Pre Váš web vytvoríme interaktívnu mapu presne podľa Vašich požiadaviek

Interaktívne tematické mapy

Tematické mapy pre www stránky, alebo aj Interaktívne mapy s tematickým obsahom sú účelový nástroj, ktorý beží na pozadí klasickej interaktívnej mapy. Súčasne zobrazuje alebo zvýrazňuje špeciálny alebo tematický obsah. Väčšinou sa jedná a objekty, ktoré v klasickej mape chýbajú alebo sú menej zreteľné. Keďže takýto spôsob zobrazenia reality je určený pre www stránky hovoríme mu aj „mapa pre web„.

Ako tematické mapy pracujú

Naše tematické mapy využívajú platformu GoogleMaps a rozhranie Google Maps API.  Pri práci s našimi mapami užívatelia využívajú služby, na ktoré sú zvyknutí pri práci s mapami Google  (posun mapy, zmena mierky, StreetView, režim cele obrazovky, atď.). Naša Interaktívna mapa navyše  obsahuje legendu, pomocou ktorej užívateľ s mapou komunikuje.

Komu sú tematické mapa určené

Tematické mapy sú určené prevažne pre miesta-oblasti, ktoré sú vyhľadávané z nejakého dôvodu (komerčné alebo obchodné priestory, cestovný ruch, atď.) Jedná sa hlavne o turistické destinácie, oddychové a relaxačné zóny, ale aj priemyselné developerské alebo obchodné aktivity.

Bodové objekty sú v mape reprezentované symbolmi (mapovými značami) , ktoré vždy obsahujú piktogram. Piktogramy sú volené tak, aby intuitívne vyjadrovali charakter zobrazovaného objektu. Výberom prvku z legendy alebo kliknutím na symbol v mape sa otvára informačné okno.

Líniové prvky (trasy) sú reprezentované farebnými čiarami. Výberom trasy v legende alebo kliknutím na trasu v mape sa otvára informačné okno, ktoré obsahuje podrobné informácie o trase. Tematická mapa (interaktívna mapa, alebo mapa pre web) sa tak stáva digitálnou reprezentáciou tematického obsahu

tematická mapa, interaktívna mapa - informačné oknoInformačné okná obsahujú stručnú informáciu o prvku. Spravidla je to názov, adresa, stručný popis a ilustračný obrázok.

V spodnej časti informačného okna sa nachádzajú ikony, ktoré uľahčujú užívateľovi prístup k ďalším informačným zdrojom, alebo službám, sú to napríklad „vyhľadaj trasu“, „virtuálna prehliadka„, „www stránka“, „telefonuj“ alebo „pošli email“

Každá tematická mapa (interaktívna mapa, alebo mapa pre web) má zakomponovaný kód GoogleAnalytics, ktorý zabezpečuje zber informácii o návštevách mapy. Na obrázku vidíme ako príklad kompozíciu štatistických informácií pre tematickú mapu Štrbského Plesa, z ktorých vieme vyčítať celý rad zaujímavých údajov. Na základe týchto štatistických informácií vieme usmerňovať ďalší rozvoj konkrétnej mapy.

Každá naša tematická mapa (interaktívna mapa, alebo mapa pre web) je zabezpečená bezpečnostným certifikátom SSL, ktorý je pravidelne aktualizovaný.

Tematická mapa („interaktívna mapa“ alebo „mapa pre web“) môže byť na Vašu www stránku vložená ako samostatné interaktívne okno s mapou, alebo môže byť „volaná“ a následne otváraná v samostatnom okne po kliknutí na odkaz alebo tlačítko. Obidva spôsoby sú zrealizované vložením krátkeho html kódu, ktorý Vám dodáme a ktorý Váš administrátor vloží na Vašu www stránku. Ukážku riešenia si môžete pozrieť keď kliknete na obrázok vpravo.

mapa  bez legendy

Používajú sa v prípade, keď tematický obsah tvorí len jediná téma. Na príklade vidíme, že témou sú pamätné stromy.

 mapa  s jednoduchou legendou

Používajú sa pri jednoduchom obsahu, keď je počet tematických objektov v mape malý a teda výška legendy je menšia ako výška mapy.

mapa s členenou legendou

Používajú sa pri zložitejšom obsahu. Legenda je v takýchto prípadoch vytvorená na spôsob “harmoniky” a jednotlivé položky sú triedené do sekcií.

mapa s líniovým symbolmi

V mape sa okrem bodových symbolov nachádzajú aj línie, ktoré v tematickom obsahu môžu znázorňovať trasy, chodníky  

mapa s animovanými symbolmi

Animovaná symbolika sa využíva v prípadoch, keď je vhodné zvýrazniť funkčnosť niektorých prvkov tematického obsahu. 

Ako sa Vám páči táto stránka ?

Ohodnotiť ju môžete výberom hviezdičiek !

Priemerné hodnotenie 2.4 / 5. Počet hodnotení : 5

Hodnotiť môžete len raz !

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial