tematická mapa - interaktívna mapa - mapy pre web
mapa Štrbské Pleso

Tematická mapa (interaktívna mapa) –  “mapa Štrbské Pleso” patrí do kategórie “mapy pre web” a je určená pre podporu turistického ruchu na Štrbskom Plese a najbližšom okolí. Obsah vychádza z požiadaviek Obce Štrba. Štruktúra legendy je navrhnutá tak, aby prehľadne – v logických skupinách – zhromažďovala zaujímavosti nachádzajúce sa v regióne “Štrbské Pleso”.

tematická mapaMapa Štrbské Pleso v základnej verzii (ver. 1.0) bola vytvorená začiatkom roka 2018. Od začiatku bola koncipovaná ako súčasť kategórie “mapy pre web”.  Mapa obsahovala 4 témy (reštaurácie, hotely, informačné centrá a parkovanie. Informačné okná všetkých prvkov obsahovali stručnú informáciu o objekte. V spodnej časti každého informačného okna sa nachádzalo niekoľko ikon, ktoré užívateľom ponúkali ďalšie informačné zdroje alebo umožňovali volať niektoré zaujímavé služby

text   

mapa Štrbské PlesoTematická mapa (interaktívna mapa) – “mapa Štrbské Plesobola v lete 2018 rozšírená na verziu 2.0. Témy “Hotely”, Reštauráci”,  “Parkovanie” a “Informačné centrá” boli formálne upravené a tematický obsah bol rozšírený o novú tému “turistické trasy”. Do mapy boli zakreslené farebné línie, ktoré reprezentujú značkované turistické chodníky v okolí Štrbského Plesa. V legende (v sekcii Turistické trasy) je uvedený zoznam 13 najobľúbenejších turistických trás. Kliknutím na líniu v mape sa otvára informačné okno so základnými technickými informáciami a detailným popisom trasy.  Spolu s ním sa otvára okno s výškovým profilom trasy.

mapy pre webV lete 2018 prijala spoločnosť Google niektoré opatrenia, ktoré vyvolali potrebu úprav vo fungovaní mapy.  Okrem toho došlo k zmene dizajnu mapy a k lepšiemu prepracovaniu niektorých funkcií. Dôraz bol položený na využívaní mobilných zariadení.

Okrem toho bola rozpracovaná téma “parkoviská”, kde k symbolom parkovísk pribudli aj farebne vyznačené parkovacie plochy. Farba plchy znázorňuje rozdielne režimy parkovania na jednotlivých parkoviskách. 

V súvislosti so zmenami v  parkovacej politike na Štrbskom Plese  vznikla potreba grafického zakreslenia parkovísk. Keďže sa v lokalite nachádzajú parkoviská s rôznym režimom parkovania, bolo potrebné k jednotlivým parkoviskám pripojiť rad informácií, ktoré by poskytovali návštevníkom Štrbského Plesa komplexný prehľad o možnostiach parkovania.

Pre tento účel bol vytvorený “klon” tematickej mapy vo verzii 3.0, z ktorého boli odfiltrované všetky témy, ktoré s parkoviskom nesúvisia. 

mapy pre webVerzia 3.1 bola spustená do používania v auguste 2019. Mapa v tejto verzii je doplnená o tému “bežecké lyžiarske trate”.  Okrem toho bol do mapy zapracovaný interaktívny výškový profil. Ten sa otvára výberom (výberom z legendy) turistickej trasy alebo lyžiarskej bežeckej trasy a kliknutím na tlačítko “informácie o trase”. V informačnom okne sa kliknutím na ikonku vľavo (výškový profil) otvorí graf. Pohybom myšky po čiare grafu sa v mape pohybuje symbol znázorňujúci okamžitú polohu. Kliknutím na obrázok vpravo otvoríte interaktívnu mapu vo verzii 3.1.

Krátke Inštruktážne video demonštruje prácu s touto mapou 

Verzia 3.2. prinesie ďalšie dve témy “Nordic Wlking” a “zaujímavosti a atrakcie”. Verziu 3.2. pripravujeme a čoskoro ju na tomto mieste zverejníme

Tematická mapa (interaktívna mapa) – “Štrbské Pleso” bola navrhnutá pre oficiálnu www stránku Štrbského Plesa. Pozadie legendy a jej okraj sú preto prispôsobené farbám oficiálnej www stránky. Tematická mapa je umiestnená na stránke https://www.strbskepleso.sk  a nachádza sa v sekcii “mapy

Ako sa Vám páči táto stránka ?

Ohodnotiť ju môžete výberom hviezdičiek !

Priemerné hodnotenie / 5. Počet hodnotení :

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial