Túto sekciu priebežne rozširujeme …

Tematické mapy sú určené pre umiestenie na www stránkach, a to pre komerčné aj nekomerčné použitie. S úspechom sa používajú na zdôraznenie skutočností, ktoré v mape Google popri štandardnom obsahu zanikajú, alebo na vyjadrenie skutočností, ktoré v mapách Google nie sú zaznamenané. Vytvorením tematickej vrstvy vieme teda požadované informácie zvýrazniť alebo doplniť.

Tematické mapy sa s úspechom využívajú ako účinný zobrazovací nástroj pre turistické oblasti, lyžiarske strediská, rekreačné destinácie alebo veľké areály. 

Tematickým obsahom (tematickou nadstavbou) sa rozumie spravidla obsah, ktorý nie je v podkladovej všeobecnej mape zaznamenaný.  Tematická nadstavba je rozšírením podkladovej mapy a vždy je zameraná na konkrétny účel (naše mapy sú zatiaľ zamerané hlavne na podporu cestovného ruchu). Tematický obsah je v našich mapách prehľadne umiestnený v interaktívnej legende, ktorá je umiestnená na pravej strane.  

Tematický obsah je v mape vyjadrený graficky bodovými značkami (symboly), líniami a polygónmi, ktoré sú na pozadí podkladovej mapy zvýraznené. K jednotlivým prvkom tematického obsahu pripájame textové, grafické alebo multimediálne informácie, ktoré umožňujú hlbšie tieto prvky poznávať, alebo linkujeme služby, ktoré umožňujú plniť požiadavky užívateľa (vyhľadať cestu k zvolenému prvku alebo odoslať e-mail priamo z mapy).

Textové, grafické alebo multimediálne informácie, podobne ako tlačítka, ktoré volajú ďalšie služby, sú zakomponované do “Informačných okien”. Tie sa otvárajú automaticky po výbere konkrétnej položky tematického obsahu z legendy. Toto riešenie umožňuje integrovať do informačného okna množstvo informácií z rôznych externých zdrojov.  Užívateľovi mapy tak šetríme veľa času, pretože informačné zdroje, ktoré by musel inak prácne vyhľadávať na internete, má k dispozícii ihneď.    

Áno. Tak ako sa mení realita okolo nás, vieme zabezpečiť aj aktualizáciu tematického obsahu zobrazeného v mapách. Vznik a zánik objektov zobrazených v tematickej nadstavbe ako aj popisné informácie umiestnené v informačných oknách Vám na požiadanie doplníme alebo zmeníme.

Ak sa prevádzkovateľ www stránky, na ktorej je tematická mapa umiestnená, rozhodne že má záujem doplniť novú tému, vieme túto tému rozpracovať a do mapy doplniť. Postupné rozširovania tematického obsahu sa rieši “verzionovaním” mapy. Príklad vidíme na mape “Orava”, kde vo verzii 1.0 boli v mape zakreslené len bodové prvky a vo verzii 2.0 boli doplnené líniové prvky – turistické a cyklistické trasy a tiež bezbariérové chodníky       

Umiestnenie tematickej na www stránku je jednoduché, avšak tento úkon musí vykonať administrátor www stránky. Tematickú mapu môžeme z www stránky sprístupniť dvoma spôsobmi :

  1.  vložením odkazu  – textu, napríklad “MAPA” (alebo tlačítka), ktorý po kliknutí otvorí tematickú mapu v samostatnom okne. V tomto prípade administrátor použije pri úprave www stránky použije adresu mapy, ktorá je v tvare “https://názov_ mapy.tematickemapy.sk/mapa/mapa.php”.
  2. vložením interaktívneho okna – v tomto prípade administrátor vloží do kódu stránky “iframe”, teda riadok kódu, ktorý zobrazí na www stránke okno s plne interaktívnym obsahom.

Príklad takéhoto kódu si môžete otestovať kliknutím na obrázok vpravo:

Ovládanie tematike mapy je intuitívne a veľmi jednoduché. Užívateľ má k dispozícii všetky nástroje, na ktoré je zvyknutý pri práci s mapou Google. Oproti bežnej mape Google sa na pravej strane mapového okna nachádza interaktívna legenda, v ktorej je sústredený tematický obsah. Výberom tematického okruhu (napríklad “ubytovanie”) sa rozbalí ponuka hotelov, ktoré chce prevádzkovateľ mapy zvýrazniť a kliknutím na zvolenú položku sa mapa zacieli a priblíži k zvolenému prvku. Súčasne sa otvára  okno s informáciami, ktoré sú k vybratému objektu relevantné. K detailným informáciám o prvkoch tematickej nadstavby sa užívateľ dostane aj kliknutím na symbol v mape.

Spôsob práce s našimi mapami si môžete pozrieť v našom krátkom inštruktážnom videu

Každá tematická mapa využíva služby Google Analytics. Vo svojom programovom kóde má zabudovaný “kód sledovania”, ktorý pozorne sleduje všetky prístupy k mape a ukladá informácie o všetkých  návštevách. Prehľad návštevnosti je k dispozícii a na požiadanie vlastníka www stránky, na ktorej je mapy umiestnená, umožníme k týmto informáciám oprávneným užívateľom prístup.  Štatistické informácie obsahujú napríklad : celkový počet prístupov, vekovú štruktúru návštevníkov a ich pohlavie, prístupy z desktopov, tabletov alebo mobilných zariadení …. a ďalšie. Ukážku súhrnnej štatistickej informácie si môžete pozrieť keď kliknete na obrázok vpravo 

Náklady na vyhotovenie mapy sa odvíjajú od zložitosti tematického obsahu a od zložitosti kompozície informačných okien. Najjednoduchšie tematické mapy, ktoré obsahujú do 20 prvkov tematickej nadstavby začínajú na 800€

Ako sa Vám páči táto stránka ?

Ohodnotiť ju môžete výberom hviezdičiek !

Priemerné hodnotenie 1 / 5. Počet hodnotení : 3

Hodnotiť môžete len raz !

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial