Klastrová mapa - mapa s integrovanými symbolmi

Tematická mapa s integrovanými symbolmi. Toto riešenie je vhodné pri väčšom počte prvkov jednej alebo viacerých kategórií. Klastrový symbol nahradzuje množinu jednotlivých symbolov do jedného a uvádza hodnotu, ktorá vyjadruje počet symbolov, ktoré sú klastrovým symbolom nahradené. Pri zväčšení mierky (pri priblížení mapy) sa klastrový symbol postupne “rozpadáva” a jednotlivé symboly sa zobrazujú na správnych miestach. Pri zmenšení mierky (pri vzďaľovaní mapy) s jednotlivé samostatné symboly zas postupne integrujú do klastrového symbolu.